Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Raino Isto

Towards a Weakened History of Modernisms

Tento článek je odpovědí na úvahy Matthewa Rampleyho o pragmatice psaní dějin moderního umění ve střední a východní Evropě a předkládá metodologický přínos „slabé teorie“, kterou využívá jako rámec pro porozumění jak dějinám umění samým, tak psaní regionálních dějin umění v současnosti. Článek představuje některé aspekty „oslabených“ dějin modernismu: pojetí modernismu jako mnohosti hnutí, stylů a ideologií, fenomén translokality a význam afektivních aspektů při psaní dějin umění střední a východní Evropy. Navrhuje, abychom se nevyhýbali afektivním faktorům a nepřecházeli každou poznámku o opožděnosti nebo hierarchických kulturních vztazích a namísto toho přijali emoční hodnotu psaní diferencovaných dějin umění této oblasti.

Raino Isto: raino.isto@gmail.com


< zpět