Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jeremy Howard

MINCE Words: For and Against Writing on Modernism IN Central Europe 

V kritické odpovědi na otázky, které nastolil ve své úvaze Matthew Rampley (Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě), slouží jako příznačný motiv akronym MINCE (Modernism IN Central Europe). Jeho prostřednictvím se článek vypořádává s nejednoznačným vymezením konceptu, tématu a místa, které se objevuje jak u Rampleyho, tak v úvodní výzvě redakce. Článek nejprve zpochybňuje uvedenou představu o území, poté aktuálnost pojmu „modernismus“ a nakonec také Rampleyho „pragmatiku vědy“. Zároveň prosazuje alternativní způsoby, jak se zabývat a porozumět situaci volně vymezené oblasti. K Rampleyho zúženému standardu vzorové publikace doplňuje další metody srovnání akademického ohlasu, tj. zohlednění univerzitních kurzů a jejich výstupů, díky nimž spatříme bohatší a příznivější stránku problému, než jakou umožňuje jeho jednostranný přístup. Nedílnou součást rozšiřování prostředků k hodnocení současného stavu představuje výzva využívat jako základ konkrétní umělecká díla a jejich vzájemné vztahy či korespondence. Článek proto namísto nevýrazných struktur horizontálních dějin umění nebo entangled art history navrhuje výzkum, pro jehož formy nalézá analogie u stepních rostlin a fraktálů. Díky nim a poté také pomocí vizuálních příkladů Josefa Váchala, Jana Letzela a Václava Švece a nakonec prostřednictvím přístupu k výuce na univerzitě v St Andrews ve Skotsku pochopíme, jak problematická a omezující je anglická předložka „in“ v akronymní zkratce MINCE.

Jeremy Howard: jch2@st-andrews.ac.uk


< zpět