Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Redakční rada

Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Lenka Bydžovská (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Ivan Gerát (Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied)

Jeffrey Hamburger (Department of History of Art and Architecture, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University)

Ivo Hlobil (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Lada Hubatová-Vacková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Jan Klípa (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Luboš Konečný (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki Universytetu Wrocławskiego)

Steven Mansbach (Department of Art History and Archaeology, University of Maryland)

Marie Rakušanová (Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Lubomír Slavíček (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Jakub Stejskal (Freie Universität Berlin)

Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Jana Zapletalová (Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)