Ve snaze dosáhnout standardní úpravy textů publikovaných v časopise Uměni prosíme autory o dodržování následujících zásad.

Zásady úpravy textů v časopise Umění

| pdf |

Editing Principles for Publications in Umění

| pdf |

Richtlinien zur Text Gestaltug

| pdf |