Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2017

Články

Jan Dienstbier

Vain and Transitory Love: Murals in the Green Chamber of Žirovnice and Late Gothic Profane Wall Paintings

Pavel Kalina

The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague

Vendula Hnídková

Hlávkův most — betonový produkt generační obměny

Zprávy

Tomáš Kolich

Juan Antonio Ramírez a ikonografie místa / Juan Antonio Ramírez, Prostor a fantazie. Fantastická literatura versus fantastická architektura

Rozhovor

Sara Lipton in Conversation with Eva Janáčová

Recenze

Petr Chotěbor

Richard Němec, Architektura — vláda — země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

Martin Pavlíček

Petr Macek — Richard Biegel — Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách

Jindřich Vybíral

Harald R. Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen

Nicholas Sawicky

Tomáš Winter — Lenka Bydžovská — Pavla Machalíková — Taťána Petrasová (edd.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění 

Martin Charvát

Agnes Husslein-Arco — Alexander Klee (eds), Cubism — Constructivism — Form Art. Klimt, Kupka, Picasso and Others

Petr Wittlich

Lenka Bydžovská a Karel Srp (edd.), Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries